Welcome to Guangzhou Meizi Artware Manufacturing Co.,Ltd.!
Navigation
Contact us
Tel:+8602039973650
Fax:+8602028644385
Phone:+8613602786309
WhatsApp: +8613602786309
QQ:3577541560
Email:
3577541560@qq.com
WeChat:
location: Home > english > About Us
About Meizi Nails
source:Meizi Nail art
 
 Guangzhou Meizi Artware Manufacturing Co.,Ltd. 
China's guangdong guangzhou panyu district town sand boil groundmass changsha road 11 - no. 3. 511450
Tel: 020-39973650
Fax: 020-28644385
Phone:+8613602786309
WhatsApp:+8613602786309
E-mail: 3577541560@.com
URL: http://www.mznails.com

WeChat public no.

Welcome to Guangzhou Meizi Artware Manufacturing Co.,Ltd.

No.11 Changsha Road Panyu District Guangzhou China 511450

Copyright @ 2017 Guangzhou Meizi Artware Manufacturing Co.,Ltd. |Sitemap.xmlSitemap.html